NEDERLANDS

Het idee van de "circle of gifts" binnen de gifteconomie

In Californië, in de Verenigde Staten, ontwikkelden Alpha LO en zijn vrienden het idee van de "circle of gifts".
In dit systeem staat het delen-ruilen-geven centraal in de cirkel van de gifteconomie.
De Amerikaanse filosoof Charles EISENSTEIN zegt hierover : "Hoewel giften wederzijds kunnen zijn, stromen ze net zo vaak in cirkels."
Onderaan leest u meer over  deze "circles of gifts" waarin alles gratis is en geld niet meer de hoofdrol speelt.
De gifteconomie draait om drie principes :
- men is verplicht te geven 
- men is verplicht de gift te aanvaarden
- men is verplichtop middellange termijn iets terug te schenken (te doen).
Dit project maakt deel uit van  de gifteconomie. En het heeft vele voordelen : het maakt het mogelijk om  nieuwe gemeenschappen op te starten, waarin delen, solidariteit, hulpverlening, broederschap, en het aanreiken van oplossingen voor dagelijkse problemen onder welke vorm ook, centraal staan.